WebZdarma.cz
TOPlistChov koní s jezdeckým střediskem v Blovicích - městě, které najdete na březích řeky Úslavy asi 25 km jihovýchodně od Plzně. Středisko se zabývá převážně chovem starokladrubských běloušů a českých teplokrevníků.Jeho poloha nabízí rozmanité jezdecké terény. Mohou to být dlouhé, rovné louky, které se táhnou kolem řeky Úslavy, stejně tak jako podhůří Brdské pahorkatiny, která sem přiléhá z jihovýchodní strany.Všichni koně, kteří jsou zde chovaní, absolvují výcvik nejen pod sedlem jako koně jezdečtí, ale také v zápřahu. Projížďku hezkou okolní krajinou je tedy možno absolvovat jak na koňském hřbetě tak i v kočáře taženém koňským spřežením.


Pozvánka na Jezdecký tábor Blovice 2017
Jako již několik let, tak i letos pro Vás připravili trenéři JK Úslavan při Jezdeckém středisku Blovice ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blovice v době letních prázdnin tradiční jezdecký tábor. Letošní rok to bude jeho 22.ročník. Podrobné informace naleznete v sekci AKCE, pozvánku si můžete zobrazit také zde.

Zvláštní stálá nabídka
Pravidelně jednou za měsíc pořádáme dvoudenní soustředění s drezurním trenérem Filipem Minaříkem, žákem předních evropských trenérů. Soustředění jsou určena pro všechny kategorie jezdců a přihlásit se můžete na tel. 607 654 639.
Více o Filipovi Minaříkovi lze nalézt na www.jezdecka-skola.net