WebZdarma.cz
TOPlistChov koní s jezdeckým střediskem v Blovicích - městě, které najdete na březích řeky Úslavy asi 25 km jihovýchodně od Plzně. Středisko se zabývá převážně chovem starokladrubských běloušů a českých teplokrevníků.Jeho poloha nabízí rozmanité jezdecké terény. Mohou to být dlouhé, rovné louky, které se táhnou kolem řeky Úslavy, stejně tak jako podhůří Brdské pahorkatiny, která sem přiléhá z jihovýchodní strany.Všichni koně, kteří jsou zde chovaní, absolvují výcvik nejen pod sedlem jako koně jezdečtí, ale také v zápřahu. Projížďku hezkou okolní krajinou je tedy možno absolvovat jak na koňském hřbetě tak i v kočáře taženém koňským spřežením.


Pozvánka na Hubertovu jízdu v Blovicích 2017
Zveme Vás na Hubertovu jízdu, která se koná dne 21.října 2017. Slavnostní zahájení je v 10 hodin na Hradišti na louce mezi bývalým teletníkem a ulicí Pod valem. Závěrečné "Halalí" bude na stejném místě v 15 hodin. Večer se na Vás budeme těšit v hospůdce ve Štítově, kde proběhne přátelské posezení a soud "Svatého Huberta" s předáním cen, hudbou i tancem.
Zvláštní stálá nabídka
Pravidelně jednou za měsíc pořádáme dvoudenní soustředění s drezurním trenérem Filipem Minaříkem, žákem předních evropských trenérů. Soustředění jsou určena pro všechny kategorie jezdců a přihlásit se můžete na tel. 607 654 639.
Více o Filipovi Minaříkovi lze nalézt na www.jezdecka-skola.net